ພິທີ ເຊັນສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການເຊົ່າທີ່ດິນເພື່ອປູກພືດລົ້ມລຸກໄລຍະສັ້ນ

        ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ຢູ່ທີ່ຫ້ອງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເມືອງຊຽງຮ່ອນ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ຈັດພິທີ ເຊັນສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການເຊົ່າທີດິນເພື່ອປູກພືດລົ້ມລຸກໄລຍະສັ້ນ ປູກໝາກຖົ່ວເຫຼືອງຢູ່ເມືອງຊຽງຮ່ອນ ລະຫວ່າງຫ້ອງການ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນເມືອງ ກັບ ບໍລິສັດ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ກະສິກຳ ແລະ ລ້ຽງສັດກາງສຽງ

Read more