ໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ

ກົດແຊຣ໌

ໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງເມືອງຊຽງຮ່ອນ ປະກອບດ້ວຍ 22 ຫ້ອງການ, 1 ອົງການ:

 • 1. ຫ້ອງວ່າການເມືອງ
 • 2 ຄະນະຈັດຕັ້ງເມືອງ
 • 3. ຄະນະກວດກາພັກເມືອງ
 • 4. ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມເມືອງ
 • 6. ຫ້ອງການແນວລາວສ້າງຊາດເມືອງ
 • 5. ຫ້ອງການພາຍໃນເມືອງ
 • 7. ຫ້ອງການຊາວໜຸ່ມເມືອງ
 • 8. ຫ້ອງການສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງ
 • 9. ຫ້ອງການສະຫະພັນກຳມະບານເມືອງ
 • 10. ຫ້ອງການຍຸຕິທຳເມືອງ
 • 11. ຫ້ອງການແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມເມືອງ
 • 12. ຫ້ອງການຖະແຫຼງຂ່າວ,ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວເມືອງ
 • 13. ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ
 • 14. ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງ
 • 15. ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ
 • 16. ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມເມືອງ
 • 17. ຫ້ອງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນເມືອງ
 • 18. ຫ້ອງການ-ການເງິນເມືອງ
 • 19. ຫ້ອງການໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງເມືອງ
 • 20. ຫ້ອງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າເມືອງ
 • 21. ຫ້ອງການພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ່
 • 21. ຫ້ອງການສະຫະພັນນັກຮົບເກົ່າ
 • 22. ອົງການກາແດງເມືອງ

ກົດແຊຣ໌