ເປົ້າໝາຍທີ 5: ພັດທະນາການເຊື່ອມໂຍງ, ເຊື່ອມຈອດ

ກົດແຊຣ໌

ເປົ້າໝາຍທີ 05: ການຮ່ວມມື, ເຊື່ອມໂຍງ, ເຊື່ອມຈອດພາຍໃນ ກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ທັນສະໄໝ.

ຂໍ້ມູນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2021

       ຮອດປະຈຸບັນມີເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງແລ້ວທຸກບ້ານ, ທົ່ວ​ເມືອງມີທາງຍາວທັງໝົດ 235,33 ກມ, ໃນນັ້ນ ມີ ທາງປູອັດສະຟານ 00 ກມ, ທາງປູຢາງສອງຊັ້ນ 72,80 ກມທາງປູຫີນ 128,23 ກມ, ທາງປູດິນທໍາມະຊາດ 33,58 ກມ, ທົ່ວ​ເມືອງ ມີຂົວທັງໝົດ 15 ແຫ່ງ, ໃນນັ້ນ: ຂົວເບຕົງ 1 ແຫ່ງ, ຂົວເຫຼັກ 11 ແຫ່ງ ຂົວ​ເບ​ເລ່ 4 ແຫ່ງ, ດາ​ໂລ່ 31 ​ແຫ່ງ.


ກົດແຊຣ໌