ກົດແຊຣ໌

ຂໍ້ມູນທາງດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ຊົນເຜົ່າພາຍໃນເມືອງ

          ທົ່ວເມືອງມີ 6.787ຄອບຄົວ, ມີພົນລະເມືອງທັງໝົດ 34.627ຄົນ, ຍິງ 17.076ຄົນ; ປະກອບມີ 6 ເຜົ່າ ຄື: ເຜົ່າກຶມມຸ ກວມ 31,83%,ເຜົ່າລື້ ກວມ 26,99%,ເຜົ່າຍວນ ກວມ 20,97%,ເຜົ່າມົ້ງ ກວມ 12,18%,ເຜົ່າໄປຼ່ ກວມ 4,28%,ເຜົ່າລາວ ກວມ 3,56% ແລະ ເຜົ່າອື່ນໆ 0,2% ຂອງພົນລະເມືອງທັງໝົດ.

ທົ່ງເມືອງ ປະກອບມີ 6 ເຜົ່າ ດັ່ງນີ້:

ເຜົ່າກຶມມຸ:

 

ເຜົ່າລື້:
ເຜົ່າຍວນ
ເຜົ່າມົ້ງ
ເຜົ່າລາວ
ເຜົ່າໄປຣ່

ກົດແຊຣ໌