ກົດແຊຣ໌

ຄະນະທີມງານເວບໄຊສ໌

  1. ທ່ານ ບຸນຈັນ ແກ້ວວິຊາ ເປັນຫົວໜ້າ
  2. ທ່ານ ບຸນມີ ປັນຍາທອງ ເປັນຮອງ
  3. ທ່ານ ອານຸລັກ ເດດອາໄພ ເປັນຄະນະ
  4. ທ່ານ ບຸນທຳ ພຸດທອງຄໍາ ເປັນຄະນະ
  5. ທ່ານ ເປັງ ປັນຍາລັດ ເປັນຄະນະ
  6. ທ່ານ ດອນ ຂຽວພະນາ ເປັນຄະນະ

ຕິດຕໍ່ຫາຫຼືສົ່ງຂໍ້ມູນທາງ E-mail: Xienghonedistrict@gmail.com

ຕິດຕໍ່ຫານັກຂ່າວ: Mobile/whatsApp: 02055443362


ກົດແຊຣ໌